Make your own free website on Tripod.com
Ilmatieteen laitos
Sää ja ilmasto · Ilmanlaatu · Tutkimus · Tuotteet ja palvelut · Uutiset · Organisaatio
Millainen ilmakehä on

Otsoni

Ilmakehämallit

Ilmasto ja sen muutos

»  Mikä ilmasto on?
»  Suomen ilmasto
»  Ilmastonmuutos
»  Tutkimuskohteita


Avaruustutkimus

Yhteiskunta ja ilmakehä

Pohjoinen ulottuvuus

Ilmakehä ABC

» På svenska

» In English

Tutkimus | Ilmasto ja sen muutos | Ilmastonmuutos - Miten Suomen ilmasto muuttunee

Miten Suomen ilmasto muuttunee

Suomen Akatemian rahoittamassa Suomalaisessa ilmakehänmuutosten tutkimusohjelmassa (SILMU, 1990-95) kehitettiin skenaarioita hiilidioksidipitoisuuden, lämpötilan ja sademäärän muutoksille vuosiksi 1990-2100. Kolme skenaarioita laadittiin antamaan keski-, ala- ja yläarvio muutokselle Suomessa. Keskiskenaario perustuu IPCC:n keskiarvioihin tulevaisuuden kasvihuonekaasupäästöistä ja ilmaston herkkyydestä. Ala- ja yläskenaariot perustuvat alhaisiin ja korkeisiin arvioihin tuntemattomista tekijöistä.

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus, Suomen vuosikeskilämpötilan ja vuosisadannan muutos vuosina 2020, 2050 ja 2100 SILMU:n perusskenaarioissa (Kuusisto ym. 1996)

Vuosi ja suure keskiarvio ala-arvio yläarvio
2020      
CO2 pitoisuus (ppmv) 426 409 434
Lämpötilan nousu(ºC) 1,2 0,3 1,8
Sademäärän kasvu (%) 3,0 0,75 4,5
2050      
CO2 pitoisuus (ppmv) 523 456 555
Lämpötilan nousu(ºC) 2,4 0,6 3,6
Sademäärän kasvu (%) 6,0 1,5 9,0
2100      
CO2 pitoisuus (ppmv) 733 485 848
Lämpötilan nousu(ºC) 4,4 1,1 6,6
Sademäärän kasvu (%) 11,0 2,75 16,5

Ilmastomallit ovat kehittyneet SILMUn jälkeen ja IPCC on laatinut uudet päästöskenaariot (SRES, Special Report on Emission Scenarios). Uusimpiin ilmastomallien simulaatioiden (IPCC Data Distribution Centre) perustuvia skenaariota Suomen ilmastosta laaditaan FINSKEN hankkeessa. Karkean erotuskyvyn omaavien globaalien mallien tuloksia Pohjoismaiden alueelle tulkitaan ruotsalaisessa SWECLIM-tutkimusohjelmassa.

Ilmastonmuutos

Uudet ilmastonmuutoksen linkit:

IPCC = Hallitusten välinen ilmastopaneeli

ACCLIM = Sään ääri-ilmiöt nykyilmastossa ja uusimpiin mallikokeisiin perustuvat arviot ilmastonmuutoksesta sopeutumistutkimuksia varten

Muut linkit:

SRES, Special Report on Emission Scenarios (engl.)

IPCC Data Distribution Centre (engl.)

FINSKEN

SWECLIM-tutkimusohjelma (ruotsi)


Sivun alkuun   Takaisin etusivulle
© Ilmatieteen laitos Muuntolaskuri  Tulosta