Violetti vastarinta * * * * * *
Toimitusperiaatteet

Tavoitteita

Tavoitteena on koota tänne artikkeleita, joissa analysoidaan ja kritisoidaan vihreää ajattelua sen perusteista lähtien, aina sen poliittisiin ja käytännöllisiin seurauksiin asti. Näkökulma voi olla filosofinen, historiallinen, tieteellinen ja myös käytännöllis-poliittinen.

Puoluepoliittinen tämä palsta ei kuitenkaan ole. Vaikka Suomessa on erillinen vihreä puolueensa, ei vihreän aatteen vaikutus suinkaan ole rajoittunut sen piiriin. Saattaa olla, että tämän ideologian vaikutus on jopa suurempi - ja vaarallisempi - tämän puolueen ulkopuolella.

Tarkoituksena on koota tänne artikkeleja, joissa väitteet yksityiskohtaisesti perustellaan. Pelkkä "viherpipertäjien" pilkka ei siten sellaisenaan riitä. Satiirille ja huumorille on siitä huolimatta tällä sivustolla tilaa. [Osastoja "Nuorisolle" ja "Sponsorit" ei mm. ole tehty ihan suu mutrussa ...]

Home | Satiiria | Apua ylhäältä | Luonnon hävitys vihreästi | Muuttuva maailma | Pelko on aseeni | Sammaloituva EU | Julkisvalta juksaa | Vihreiden puolesta | Sivuoireet | Kemikaalikauhu | Sokeat oppaat | Se ei ollutkaan niin! | Johannesburg 2002 | Vihreän miehen taakka | Kankkulan uusi kaivo | Lähetystyö | Tapakulttuuri | Teoria ja käytäntö | Myötäjuoksijat | Maailmankuva | Internationale | Hankalat tosiasiat | Musta kirja | Artikkelit | Kirjallisuutta | Pyhät lehmät | Kotimaisia linkkejä | Ulkomaisia linkkejä | Lehtileikkeitä | Passivistit | Nuorisolle | Sponsorit | About us | Violet resistance

Enter supporting content here