Violetti vastarinta * * * * * *
Kirjallisuutta

Näitä kirjoja joudut oikein etsimällä etsimään

Sekä kustannusalalla, kirjakaupassa että kirjastolaitoksessa on Suomessa näkyvissä selvä vihertävä vinouma. Vihreän ideologian läpitunkemaa kirjallisuutta hyllyt notkuvat. Mutta etsi. Nämä ovat vaivan väärtejä.

Suomenkielellä

Paunio, Mikko: Vihreä valhe, Tampere 1991 [Vieläkin ajankohtainen!]

Bjørn Lomborgista, hänen ajatuksistaan ja kirjastaan suomeksi (HS:n artikkeli 10.3.2002, käännöstä odotellessa)

Toinen referaatti "Skeptisestä ympäristönsuojelijasta" ja keskustelua asiasta (Vaikuttava tietotoimisto)

På svenska

Ahlbeck, Jarl: Tänk på miljön, köp en ny bil! handbok för miljöoptimister, [Esbo], Schildt, 2001

Lomborg, Bjørn: Världens verkliga tillstånd, Stockholm 2001.

Ulkomaankielillä

HOT!!! - Bjørn Lomborg: "The Skeptical Environmentalist"

SEPP:in pitkä "reading list"

JunkScience.com Reading List

Home | Satiiria | Apua ylhäältä | Luonnon hävitys vihreästi | Muuttuva maailma | Pelko on aseeni | Sammaloituva EU | Julkisvalta juksaa | Vihreiden puolesta | Sivuoireet | Kemikaalikauhu | Sokeat oppaat | Se ei ollutkaan niin! | Johannesburg 2002 | Vihreän miehen taakka | Kankkulan uusi kaivo | Lähetystyö | Tapakulttuuri | Teoria ja käytäntö | Myötäjuoksijat | Maailmankuva | Internationale | Hankalat tosiasiat | Musta kirja | Artikkelit | Kirjallisuutta | Pyhät lehmät | Kotimaisia linkkejä | Ulkomaisia linkkejä | Lehtileikkeitä | Passivistit | Nuorisolle | Sponsorit | About us | Violet resistance

Ehdota näitä hankittavaksi kuntasi kirjastoon!