Violetti vastarinta * * * * * *
Pentti Linkolan "inhoutopismi"

Tällaisena suomalaisen vihreän liikkeen aatteellinen perustaja halusi nähdä tulevan maailman v. 1986

"Luettelen joitakin pääkohtia: keskitetty hallinto; ankara syntyvyyden säännöstely; ehdoton protektionismi: irrottautuminen kaikista ulkomaankauppasopimuksista, vienti- ja tuontikieltoineen; valtakunnan metsämaan rauhoittaminen hakkuilta erikseen määrättyjä suppeita talousvyöhykkeitä lukuun ottamatta; kaiken tavaranvalmistuksen saattaminen tarveharkinnan mukaan luvanvaraiseksi; kaiken uudisrakennustoiminnan lopettaminen; väestönsiirrot taajamista maaseudulle samanlaisin lainsäädännöllisen ja veropoliittisin toimin, joilla väestö 20 vuotta sitten siirrettiin taajamiin; elinkeinoelämän hajauttaminen ja kaikkien suuryritysten purkaminen perheyrityksen kokoon asti; ankara energian säännöstely; yksityisen moottoriajoneuvoliikenteen korvaaminen julkisella; tarpeettomien kuljetusten valvottu kieltäminen; tiestön, pysäköintikenttien ja tarpeettomien rakennuspohjien raivaaminen maatalous- ja metsämaaksi; maksimipalkkalaki; opetuksen ja kulttuurilaitosten jyrkkä supistaminen; keinolannoitteiden, kasvinsuojelumyrkkyjen ja raskaan konekannan korvaaminen maataloudessa biologisilla viljelymenetelmillä ja kymmenkertaisella ihmistyövoimalla."

Lisää tästä "profeetasta"

Suomalaisen vihreän asenne Linkolaan on muuten tyypillisesti seuraava, erilaisin muunnelmin:
 
"Linkola on kyllä kaikessa täysin oikeassa, mutta henkilökohtaisesti en ole aivan niin jyrkällä linjalla"

Home | Satiiria | Apua ylhäältä | Luonnon hävitys vihreästi | Muuttuva maailma | Pelko on aseeni | Sammaloituva EU | Julkisvalta juksaa | Vihreiden puolesta | Sivuoireet | Kemikaalikauhu | Sokeat oppaat | Se ei ollutkaan niin! | Johannesburg 2002 | Vihreän miehen taakka | Kankkulan uusi kaivo | Lähetystyö | Tapakulttuuri | Teoria ja käytäntö | Myötäjuoksijat | Maailmankuva | Internationale | Hankalat tosiasiat | Musta kirja | Artikkelit | Kirjallisuutta | Pyhät lehmät | Kotimaisia linkkejä | Ulkomaisia linkkejä | Lehtileikkeitä | Passivistit | Nuorisolle | Sponsorit | About us | Violet resistance

Enter supporting content here