Violetti vastarinta * * * * * *
Lasten viheraivopesua

Tässä vain yksi esimerkki: Arohonka - Jutila - Kankaanranta - Kytömäki, Värikäs Suomi, WSOY Porvoo 1999

"Kasvihuoneilmiön arvioidaan nostavan maapallon keskilämpötilaa muutamalla asteella jo lähivuosikymmeninä" (s. 29)
[IPCC:n keskiskenaario v. 1999 tilanteessa oli 2,5 astetta sadassa vuodessa] "Kasvihuonekaasuista tärkein on tällä hetkellä hiilidioksidi" (s. 30) [Se on edelleen vesihöyry - hiilidioksidin oletettu vaikutuskin perustuu siihen]
 
Energia-luvun logona on tuulivoimala! Kappaleen nimi: "Ydinvoima on teollisuuden mieleen". "Monien ympäristöjärjestöjen  tai tavallisten kansalaisten näkemykset ovat negatiivisempia kuin teollisuuden käsitykset [ovela muotoilu: teollisuus vs. tavalliset kansalaiset] Erityisesti Tshernobylin onnettomuuden (v. 1986) kaltaisia tuhoja pelätään [...] Uudenaikainen ydinvoimala kaikkine turvajärjestelmineen ja vakuutuksineen olisi [sic!] huikean kallis kertasijoitus. Monien mielestä olisi järkevää sijoittaa nekin rahat uusiutuvien energialähteiden kehittelyyn. (s. 99) "Oikeastaan tuulivoiman runsaan käytön esteenä ovat ainoastaan maisemalliset seikat." (s. 102)
 
Luku "On aika ottaa vastuuta ympäristöstä" (s. 139) Kappaleen otsikko "Näin ei voida jatkaa loputtomiin". "Vielä muutama vuosikymmen sitten uskottiin, että aineellista elintasoa voidaan kasvattaa loputtomiin. Ensimmäiseksi alettin huolestua siitä, että tavaroiden valmistamiseen käytettävät loppuvat ennen pitkää. Sittemmin on havahduttu huomaamaan, kuinka paljon ja nopeasti ihminen on muuttanut omaa elinympäristööään ja koko maapalloa teollistumisen alkuajoista lähtien. Happamat sateet, otsonikerroksen ohentuminen, ilmaston lämpeneminen, raskasmetallien ja muiden myrkyllisten aineiden kulkeutuminen ravintoverkoissa ja radioaktiivisen säteilyn lisääntyminen [???] ovat ihmisen itsensä aiheuttamia muutoksia ja ne kaikki uhkaavat ihmisen terveyttä ja pitkän päälle jopa olemassaoloa. Samalla tavalla ei voida jatkaa sukupolvesta toiseen, vaan on keksittävä muita keinoja, jos halutaan säilyttää ihmisten elinmahdollisuudet maapallolla." (s. 139)
 
Luvusta "Suomi 2100 - matkalla tulevaisuuteen". Kappaleen nimi "Valtavirtoihin ei ole pakko alistua". "Monia kulutustottumuksia ja niistä aiheutuvia muutoksia pidetään itsesstään selvinä välttämättömyyksinä. Esimerkiksi sitä, että energiankulutus kasvaa, kasvihuoneilmiö voimistuu ja otsonikato lisääntyy. Siellä täällä on kuitenkin valveutuneita ihmisiä, jotka eivät kulje valtavirtojen mukana vaan ajattelevat itsenäisesti ja tuntevat vastuuta ja huolta tulevaisuudesta. Näitä ihmisiä on mm. vaihtoehtoliikkeiden piirissä. He saattavat kannattaa joukkoliikennettä yksityisautoilun sijasta tai haluta tuulivoimaa tavanomaisten energiamuotojen vastineeksi. Jotkut näistä ihmisistä muuttavat asumaan yhteisöihin, joiden koko elämäntapa rakentuu luonnonvarojen ja energian säästämiselle. (s. 166) "Samalla huolenpitomme ja ymmärryksemme laajenee ihmiskeskeisyydestä kattamaan myös muut lajit ja ekosysteemit" (s. 167) 

Home | Satiiria | Apua ylhäältä | Luonnon hävitys vihreästi | Muuttuva maailma | Pelko on aseeni | Sammaloituva EU | Julkisvalta juksaa | Vihreiden puolesta | Sivuoireet | Kemikaalikauhu | Sokeat oppaat | Se ei ollutkaan niin! | Johannesburg 2002 | Vihreän miehen taakka | Kankkulan uusi kaivo | Lähetystyö | Tapakulttuuri | Teoria ja käytäntö | Myötäjuoksijat | Maailmankuva | Internationale | Hankalat tosiasiat | Musta kirja | Artikkelit | Kirjallisuutta | Pyhät lehmät | Kotimaisia linkkejä | Ulkomaisia linkkejä | Lehtileikkeitä | Passivistit | Nuorisolle | Sponsorit | About us | Violet resistance

Enter supporting content here